Globo Verde 0449402186 Wolffaertshoflaan 31 2630 Aartselaar

 

 

 

 

 

 

Globo Verde

 

 

EPC voor publieke gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is een verplichting voor publieke gebouwen groter dan 1000m≤ sinds 1 januari 2009 en geeft de energetische kwaliteit weer van het gebouw aan de hand van een kengetal.

 

Dit kengetal wordt berekend aan de hand van de bruikbare vloeroppervlakte en de geregistreerde energieverbruiken van exact 1 jaar.

 

Naast het kengetal vind je een aantal energiebesparende adviezen terug op het EPC. Deze adviezen zijn niet verplicht uitvoerbaar maar geven aan hoe je energie in jouw gebouw kan besparen.

 

Sinds 1 oktober 2007 dien je als publieke organisatie bij ingebruikname van een publiek gebouw uiterlijk na 15 maanden te beschikken over het EPC.

 

Wanneer het publieke gebouw een nieuwe gebruiker krijgt vervalt het bestaande EPC. Indien de nieuwe gebruiker een publieke organisatie is moet deze binnen de 15 maanden na ingebruikname over een nieuw EPC beschikken.

 

Ingrijpende energiebesparende maatregelen die uitgevoerd worden in een gebouw kunnen leiden tot een beter kengetal. In dat geval is het opportuun een nieuw EPC te laten opmaken omdat het nieuwe kengetal beter aansluit bij de reŽle situatie. 

 

Het EPC heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

 

 


Voor meer info of een offerte voor uw gebouw: info@globoverde.eu

 

 

 

 

 

Hom